تعاونی های جوانان

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
مدرس دوره البرز محمدی
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منبع دوره شامل  درسنامه و محتوای الکترونیکی در قالب درسنامه و فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون،دو بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
ساختار‌
جلسه1
20 دقیقه
جلسه2
22 دقیقه
جلسه3
24 دقیقه
جلسه4
19 دقیقه
جلسه5
22 دقیقه
جلسه6
18 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون تعاونی های جوانان
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
دوره های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای