تبیین و آسیب شناسی قاچاق کالا

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 4 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 9 جلسه
تعداد فراگیر 132 نفر
مدرس دوره امیرمحمد پرهام فر
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منبع دوره شامل درسنامه و محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون،دو بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
ساختار‌
جلسه1
18 دقیقه
جلسه2
21 دقیقه
جلسه3
24 دقیقه
جلسه4
10 دقیقه
جلسه5
24 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون تبیین و آسیب شناسی قاچاق کالا
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
5.00 از 5 / 0 رای