پیشگیری از آسیب های اجتماعی خشونت و خودکشی

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 4 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 134 نفر
اساتید محمد قاسمی،طیبه شریفی،شهرام مقدس
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
  • منبع دوره شامل محتوای الکترونیکی در قالب فیلم‌های آموزشی، به‌عنوان مرجع طرح سؤالات آزمون پایان دوره، است.
    •    آزمون دوره شامل 20 سؤال چهارگزینه‌ای، بدون احتساب نمره منفی است که به‌شیوه الکترونیکی از طریق سامانه برگزار می‌شود.
    •    برگزاری آزمون به ‌صورت پیوسته می‌باشد؛ یعنی در هر ساعت از شبانه‌روز، امکان ورود و شرکت در آزمون وجود دارد.
    •    بلافاصله پس از اتمام آزمون و ثبت نتیجه، نمره شرکت‌کننده محاسبه و نمایش داده می‌شود. حد نصاب قبولی در آزمون هر دوره، کسب حداقل 60 درصد امتیاز کامل، معادل نمره 60 از 100 می‌باشد. در صورت عدم کسب نمره قبولی در اولین نوبت شرکت در آزمون،دو بار فرصت تکرار آزمون در بازه زمانی مجاز وجود دارد.
    •    قبل از صدور گواهینامه، فرصت ویرایش و تأیید نهایی اطلاعات ثبت‌شده برای قبول‌شدگان در آزمون فراهم می‌باشد.
ساختار‌
قسمت1
22 دقیقه
قسمت2
22 دقیقه
قسمت3
25 دقیقه
قسمت4
25 دقیقه
قسمت5
26 دقیقه
قسمت6
27 دقیقه
آزمون پیشگیری از آسیب های اجتماعی خشونت و خودکشی
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.25 از 5 / 2 رای