کارگاه توانمندسازی مدیریت کار گروهی

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 4 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 12 جلسه
تعداد فراگیر 246 نفر
مدرس دوره دکتر سید محمد میرعماد
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
قسمت1
15 دقیقه
قسمت2
16 دقیقه
قسمت3
13 دقیقه
قسمت4
15 دقیقه
قسمت5
13 دقیقه
قسمت6
15 دقیقه
قسمت7
12 دقیقه
قسمت8
15 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون کارگاه توانمندسازی مدیریت کار گروهی
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.10 از 5 / 5 رای