ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 10 جلسه
تعداد فراگیر 146 نفر
اساتید فرشید طهماسبی،رضا شجیع
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
ضرورت توجه ویژه به ورزش همگانی
20 دقیقه
مولفه های سواد بدنی
19 دقیقه
الگوی توسعه ورزش کشور
11 دقیقه
سواد حرکتی
27 دقیقه
ظرفیت سازی
11 دقیقه
دیپلماسی ورزشی
17 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون ترویج و توسعه ورزش های همگانی (در سمن های جوانان)
30 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.17 از 5 / 3 رای