برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 5 فصل
مدت دوره 12 ساعت
تعداد جلسات 13 جلسه
تعداد فراگیر 245 نفر
اساتید ملیکا کافی انارکی،فرزاد فرخی،معصومه ابراهیمی
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
قسمت1
15 دقیقه
قسمت2
15 دقیقه
قسمت3
16 دقیقه
قسمت4
15 دقیقه
قسمت5
14 دقیقه
قسمت6
15 دقیقه
قسمت7
14 دقیقه
قسمت8
15 دقیقه
قسمت9
13 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون برنامه جامع پیشگیری و مداخله در خودکشی
30 دقیقه
نظرسنجی
0 دقیقه
گواهینامه دوره (در صورت کسب نمره قبولی در آزمون)
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.75 از 5 / 2 رای