مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 11 جلسه
تعداد فراگیر 222 نفر
اساتید نورالله پاشا،دکتر سجاد سالک
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
رابطه دولت و سازمان های غیر دولتی
13 دقیقه
رابطه اقتصاد و سازمان های غیر دولتی
14 دقیقه
رابطه سیاست و سازمان های غیردولتی
10 دقیقه
نتیجه گیری
4 دقیقه
آشنایی با مشارکت های اجتماعی
22 دقیقه
رویکرد مناسب برای کنشگران مدنی
20 دقیقه
یک سازمان مردم نهاد مطلوب
15 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون مشارکت های اجتماعی جوانان (مفهوم و عمل)
30 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
3.89 از 5 / 9 رای