روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)

تعداد آزمون ها 1 آزمون
تعداد فصل ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 182 نفر
مدرس دوره امیر مغنی باشی منصوریه
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
طرح درس
0 دقیقه
آشنایی با الگوهای پیشگیری
18 دقیقه
اصول پیشگیری از اعتیاد
21 دقیقه
رویکرد های پیشگیری
22 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون روش های کنترل و کاهش آسیب اجتماعی جوانان (مبارزه با مواد مخدر)
30 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان

امیر مغنی باشی منصوریه

عضو هیئت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران
نظرات
امتیاز‌
3.63 از 5 / 4 رای