آشنایی با آسیب های اجتماعی جوانان

تعداد آزمون‌ها 1 آزمون
تعداد فصل‌ها 5 فصل
مدت دوره 8 ساعت
تعداد جلسات 7 جلسه
تعداد فراگیر 259 نفر
مدرس دوره سیدحسن موسوی چلک
 
ويژه معرفی شدگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

راهنما
 
ساختار‌
ویژگی های کارشناس آسیب های اجتماعی
21 دقیقه
چارچوب طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی
24 دقیقه
سطوح پیشگیری از آسیب های اجتماعی
22 دقیقه
درسنامه
0 دقیقه
آزمون آشنایی با آسیب های اجتماعی جوانان
30 دقیقه
دریافت گواهینامه
0 دقیقه
دوره‌های مرتبط‌
مدرسان
نظرات
امتیاز‌
4.75 از 5 / 2 رای